ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-odpady.jpg
15920530_banner_wybory2.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
PSR2020.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Fundusz Dróg Samorządowych

Flaga i godło Polski

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego,

Nazwa zadania „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin”

kwota dofinansowania - 972 381,00 zł
całkowita wartość inwestycji - 1 389 116,29 zł

 

W dniu 2 czerwca 2020 r. zawarto Umowę pomiędzy Gminą Miasta Rypin a Wojewodą Kujawsko- Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem na udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych  na realizacje zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do granicy miasta Rypin”. Kwota dofinansowania w wysokości  972 381,00 zł  stanowi 70% wartości robót budowlanych wynoszących 1 389 116,29 zł. Wykonawcą zadania jest firma BUD-WEST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Planowany termin zakończenia robót upływa 19 października 2020 r. 

W ramach zadania powstanie droga gminna długości 0,645 km, z jezdnią szerokości 5,0 m. i jednostronnym chodnikiem szer. 2,0 m. Nawierzchnia jezdni i chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kamienia łamanego. Odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej  zapewni budowany kolektor o długości ok. 0,88 km z systemem przykanalików i studni wpustowych.  Droga wyposażona będzie w elementy bezpieczeństwa ruchu jak oznakowanie pionowe i poziome, spowalniające ruch wyniesione przejścia dla pieszych, doświetlenie przejść  lampami ledowymi oraz oznakowanie aktywne.

Wybudowany odcinek drogi, który łączy ul. Gałczyńskiego z drogą leżącą na terenie gminy Rypin i prowadzącą do Starorypina Prywatnego stworzy alternatywne połączenie z drogą wojewódzką nr 560 Rypin-Brodnica oraz  znacząco skróci dojazd i dojście do Cmentarza Komunalnego czy f-my Gaspol.  Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo dojazdu do istniejącej oraz powstającej zabudowy jednorodzinnej. 

Zdjęcie inwestycji

Zdjęcie inwestycji

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się