ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
Powiązane pliki:
Czwartek, 04.06.2020
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 161
Miasto przystąpiło do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą

Rada Miasta Rypin 29 maja 2020 r. podjęła uchwałę nr XXII/150/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Rypin w rejonie pomiędzy ul. Warszawską a ul. Cichą.

Granice obszaru objętego tym planem przebiegają następująco:

  • od północy i północnego – wschodu: ul. Ogrodową, ul. Cichą i granicą terenów zamkniętych
  • od południowego - zachodu ul. Warszawską,
  • od południowego – wschodu granicami działek nr 1223/1 i 1224/25.

 

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Rypin,
ul. Warszawska 40, 87 – 500 Rypin, w terminie do 30.06.2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz inne zainteresowane osoby do czynnego udziały w opracowywaniu planu.

 

 

 

 

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Komentarze (0)
grafika